Föreningen för Industriell Elteknik
FIE AB

Sofiedalsvägen 22A
818 32 Valbo

Org. nr. FIE AB: 556183-4069

Lars Skoglund, Ordf FIE och VD FIE AB
Telefon: 026-264337

Lennart Mukka, Vice ordf FIE, ansvarig hemsida/konferens
Telefon: 073-294 5091


E-post: info@fie.se

Internet: https://www.fie.se