AVGIFTER FÖR MEDLEMMAR

FÖRETAGSMEDLEMMAR

Serviceavgift
För företag finns fem olika serviceavgifter A-E. Medlemsavgift uttages ej.
Ett medlemsföretags serviceavgift bestäms av antal anställda enligt definition nedan och för Övriga enligt speciella regler, se nedan.
Serviceavgiften är avdragsgill i företagets deklaration.

Kontaktman
Medlemsföretagen anmäler en kontaktman. För kontaktmannen utgår ingen egen personlig avgift.


PERSONLIGA MEDLEMMAR

För personliga medlemmar finns tre olika medlemsklasser.
- Anställd i medlemsföretag, anställd  inom offentlig institution, utbildningsanstalt  eller dylikt. Medlemsavgift 300kr.
- Anställd i icke medlemsföretag. Medlemsavgift 500kr.
- Pensionär. Medlemsavgift 100kr.


FÖRETAGSKLASSER
Medlemsföretagen är indelade i tre klasser enligt nedan.
- Industri
- Tillverkare/Leverantör/Installatör/Konsult
- Övriga

Serviceavgift Företagsklasser / Antal elektroteknisk personal
(kr) Industri Tillverkare/Leverantör
Konsult/Installatör
Övriga
A 2 000 1-5 1-20 x
B 4 000 6-20 21-50 x
C 8 000 21-50 51-100
D 12 000 51-100 101-200
E 15 000 101- 201-

 

 

 

 

 

 

 

 

Företagsklass "Industri"
Definition av elektroteknisk personal

Personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är planering, projektering, konstruktion, installation försäljning, reparation, underhåll och service av industriella el- och automationssystem omfattande t.ex.
- hög- och lågspänningsanläggningar
- industriella drivsystem
- processtyrsystem
- instrumentsystem

Företagsklass "Tillverkare/Leverantör/Konsult/Installatör"
Definition av elektroteknisk personal

Personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är planering, projektering, konstruktion, installation, försäljning, reparation, underhåll och service av industriella el- och automationssystem omfattande t.ex.
- hög- och lågspänningsanläggningar
- industriella drivsystem
- processtyrsystem
- instrumentsystem
- belysning


Företagsklass "Övriga"

Till företagsklass "Övriga" förs följande affärsdrivande företagstyper:
- Värmeverk
- VA-verk
- Kraftföretg
- Utbildningsföretag

Inplaceras i serviceavgiftsgrupp A eller B beroende på verksamhetens omfattning

Till företagsklass "Övriga" förs följande icke affärsdrivande företagstyper:
- Skolor
- Myndigheter
Dessa betalar endast en avgift motsvarande personlig medlem i medlemsföretag.