Mötesverksamhet

En gång om året sammanträder FIEs styrelse tillsammans med FIEs medlemmar till FIE Kompetensdag början på året
och senare under våren till föreningens årsmöte.