Till FIE medlem

 

Kallelse till årsmöte för Föreningen för Industriell Elteknik
Tid: 22 april kl.13.00

Mötet ändrat till ett webbmöte via Microsoft Teams.

Ni som önskar delta skickar mail om detta till info@fie.se senast 15 april
och vi hjälper till med anslutningen till Microsoft Teams.

Vid frågor kontakta info@fie.se eller Lennart Mukka mobiltel. 073-294 5091

Varmt välkomna

Föreningen för Industriell Elteknik

Lars Skoglund

Ordförande