FIE Årsmöte 22 april

Årsmöte hölls första gången under föreningens i år 60 åriga historia digitalt pga det rådande coronavirusläget.

Årsmötet valde styrelseledamöter och -suppleanter enligt valberedningens förslag som är oförändrat sen året innan,