Årsmöte och FIE Teknisk konferens 2012
18 april på World Trade Center

Presentationer från konferensen

Information från Elsäkerhetsverket
Elisabet Falemo, GD Elsäkerhetsverket
Ladda hem presentation Elsäkerhetsverket

Tema - Erfarenheter från Automat/ Databasgenererad dokumentation från Leverantörer/Konsulter

Databasstrukturerad dokumentgenerering och systemintegration
- Studie  ----> Projekt  ----> Anläggning  ----> Underhåll
- Erfarenheter
- Projektstandard / Anläggningsstandard
- Integration
Micke Lindkvist, EUROCON
Ladda hem presentation EUROCON

Metodik för standardiserad elkonstruktion
- Arbetsprocesser som effektiviserar
- Dokumentationens livscykler
- Praktiska fördelar med databasverktyg
Filip Kuttner, EPLAN  Sven-Olov Rehnström, Midroc
Ladda hem presentation EPLAN
Ladda hem presentation Midroc

Erfarenheter från införandet av nytt CAD system hos SSAB Oxelösund
Stefan Lundström, WSM Consulting Group AB
Ladda hem presentation WSM Consulting Group AB


Tema - Säkringslöst eller inte

Åsikter från både Användare och Leverantörer

Säkringsfri teknik, Historisk tillbakablick
Jim Sjöström, FIE
Ladda hem presentatin Sjöström, FIE

Säkringsfritt lika med problemfritt?
Mats Rehnström, Siemens
Ladda hem presentation Siemens

Säkringslöst eller säkringar, valet är fritt
Peter Lundin, ABB, Leif A Lundberg, ABB
Ladda hem presentation ABB

Därför valde Stora Enso bort den säkringslösa tekniken
Bengt-Arne Wallden
Ladda hem presentation Stora Enso

CIRED konferens under 10-13 juni 2013 i Stockholm
www.cired2013.org
Ladda hem presentation CIRED

 

FIEs_nia_styrelse
FIEs Nya Styrelse

Bild 01 Bild 02

Bild 03 Bild 04

 

Bild 05 Bild 06

Föredragshållare på konferensen