Årsmöte och FIE Teknisk konferens 2013
17 april på World Trade Center

Presentationer från konferensen

Inledningsanförande
Lars Skoglund, ordförande FIE
Ladda ner presentation

Ordförande FIE

Tema - Elsäkerhet

Information från Elsäkerhetsverket -
Nya behörighetsföreskrifter från och med 2014

Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsverket
Ladda ner presentation

Ledningssystem Elsäkerhet, Systematiskt Elsäkerhetsarbete (SEA)
Lennart Karlsson, LeK Elkonsult
Ladda ner presentation

En Elsäkerhetsanvisning för Elbranschen
Örjan Borgström, EUU
Ladda ner presentation

Hur väl klarar industrin sitt elsäkerhetsarbete?
Lars Kilsgård, STF
Ladda ner presentation

Tema - Energi

Krav på elkvalite. Hur påverkar det industrin?
Lars Ström, Energimarknadsinspektionen
Ladda ner presentation

Grid Codes för genereringsanläggningar
Ola Löfgren, Ortvikens Pappersbruk
Ladda ner presentation

EMC - krav
Bengt-Arne Wallden, Stora Enso Skoghall
Ladda ner presentation

Elmotorer - Lösningar för framtiden i ett globalt perspektiv
Jurgen Fuchsloch, Siemens Tyskland
Ladda ner presentation

Elmotorer - Trender, krav och framtiden
Stellan Rosenquist, ABB
Ladda ner presentation

Lennart Karlsson Örjan Borgström

Lars Kilsgård Fredrik Sjödin

Lars Ström Bengt-Arne Wallden

Ola Löfgren Jurgen Fuchsloch

Stellan Rosenquist