Årsmöte och FIE Teknisk konferens 2014
23 april på World Trade Center

Årsmötet
Den nya styrelsen som valdes under årsmötet

Styrelsen

Presentationer från konferensen

Inledningsanförande
Lars Skoglund, ordförande FIE
Ladda ner presentation

Lars Skoglund

Tema - Säkerhet för industrin - Är det endast maskinsäkerhet?

Utbildning
Erfarenheter från 10års YH utbildning
Varför behövs YH?
Hur fungerar YH?
Elbranschens medverkan i YH
Rune Björnström
Ladda ner presentation 1
Ladda ner presentation 2

Information från Elsäkerhetsverket
Fredrik Sjödin, Elsäkerhetsverket
Ladda ner presentation

Fredrik Sjödin

Behörigheten - Så här går vi vidare mot framtiden
Inledning
Ladda ner presentation

Joakim Grafström+Mats Jonsson

Dagsläget
Fördelar med en reform
Inkonsekvenser
Så här går vi vidare
Joakim Grafström, EIO
Ladda ner presentation

Joakim Grafström

Elyrkesman, en titel men i många variationer
Vilka elinstallationsarbeten ska omfattas av krav på formell behörighet?
Vilken kompetens ska krävas av den som utför kontroll före idrifttagning?
Vilket ansvar har konstruktören?
Mats Jonsson, Eltrygg AB

Ladda ner presentation

Maskinsäkerhet och CE-märkning
Från analyserad risk - till -validerad åtgärd - vad krävs under vägen som håller vid en marknadskontroll
Tomas Beäff, MPSA
Ladda ner presentation

Tomas Beäff

Datasäkerhetsutmaningar för uppkopplade industriella styrsystem
Rickard Svenningsson, SP
Ladda ner presentation

Rickard Svenningsson

Riskbedömning vid besiktning
Frank Johansson, EN
Ladda ner presentation

Frank Johansson

 

 

Bilder på konferensdeltagare

Kjell Johansson+Per-Erik Mäki+Stig Johansson

Kjell Johansson och Per-Erik Mäki från LKAB i Kiruna diskuterar nya utgåvan av FIE/SEK handbok 439 Dokumentation av Industriella Elanläggningar med Stig Johansson FIE

Lars Wennberg

Lars Skoglund Sandvik, Lars Wennberg SSAB och Kenth Ryeskog STF

Annika Raasakka Midroc Lovisa

Att finna damer bland alla gubbar på en teknisk konferens om "Säkerhet för industrin" hör tyvärr till ovanligheterna. Bland 45 deltagare fanns 2 damer.
Till vänster Annikka Raasakka från Midroc Electro och tidigare FIE student från YH utbildningen i Luleå.
På bilden till höger Lovisa Jönsson, som representerade Siemens Upplands Väsby och jobbar som projektingenjör inom ställverk.