PROGRAM
Årsmöte  7 maj på Gothia Towers i Göteborg,konferensrum R2

Information från arbetsgruppen Elsäkert arbete
som avser ge en komplettering av ESA14 för industri och elinstallatör genomfördes efter årsmötet

Årsmötet
Den nya styrelsen som valdes under årsmötet

FIE_styrelsen_2015

Namnen på styrelseledamöter och suppleanter framgår under fliken Styrelsen