FIE Kompetensdag 1 februari 2017
på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm, konferensrum Flygelsalen

Inledning

Lars Skoglund, Ordförande FIE
Ladda ner presentation

Information från SEK om reviderade Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utgåva 3
Maskiners elutrustning IEC 60204-1, utgåva 6
och Handboken Elutrustning för maskiner
Ingvar Eriksson, Svensk Elstandard
Ladda ner presentation

Information från Elsäkerhetsverket
Bo Johansson, Elsäkerhetsverket
Ladda ner presentation1
Ladda ner presentation2
Ladda ner presentation3
Ladda ner presentation4

Industrins syn på nya föreskrifterna och egenkontrollprogram
Lars Skoglund, FIE/Sandviken
Ladda ner presentation

Tema em -
Storskalig elproduktion ersätts med småskalig
Hur påverkar detta industrin?
Inledning
Moderator, Bengt-Arne Wallden
Ladda ner presentation

Solceller - etablerad och en av framtidens elproducenter?
Per Hederstedt, Rejlers
Ladda ner presentation

Elnätens omvandling eller förändrade nätuppbyggnad orsakad av ökad decentraliserad elproduktion?
Per Halvarsson, ABB
Ladda ner presentation

Innovationer i elnätet implementerade i praktiken
Peter Söderström, Vattenfall
Ladda ner presentation

Paneldebatt
Dagen avslutades med en paneldebatt