PROGRAM
FIE Kompetensdag 31 januari 2018
på Kungliga Myntkabinettet i Stockholm

Inledning

Lennart Mukka, Vice ordförande FIE
Bild 1 Lennart Mukka vice ordf FIE

Nya regler för elsäkerhet och behörighetssystem började gälla från 1 juli 2017
Hur blev det för svensk industri? Oklarheter i regelverket?


Bild 2 Lars Wennberg, SSAB Oxelösund
Lars Wennberg, SSAB Oxelösund
Ladda ner presentation

Bild 3 Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen

Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen
Ladda ner presentation

Information från Elsäkerhetsverket
Bild 4 Anders Richert, Elsäkerhetsverket

Anders Richert, Elsäkerhetsverket
Ladda ner presentation

Standarder - tillgång eller belastning?
Svensk Standard, Branschstandard och egen bruksstandard, orkar vi med allt? Hur mycket bromsar det utvecklingen?
Bengt-Arne Wallden, Walldenconsulting AB
Ladda ner presentation
Bild 5 Bengt-Arne Wallden, Walldenconsulting

Standardiseringen som verktyg
Thomas Korssell, Svensk Elstandard
Ladda ner presentation
Bild 6 Thomas Korssell, Svensk Elstandard

Tema em --
Industri 4.0, industriella revolutionen?
Internet of Things         Vad betyder det för industrin?
IT säkerhet

Industri 4.0
Erik Mårtensson, Siemens
Ladda ner presentation
Bild 7 Erik Mårtensson, Siemens

Digitalisering på riktigt
Digital transformering för införande av nya tekniska lösningar och tillämpningar inom automation för processindustrin
Lena Stridsman, ABB
Ladda ner presentation
Bild 8 Lena Stridsman, ABB

Uppkopplade gruvor och industrier revolutionerar säkerhet och produktivitet
Genom realtidsinformation från maskiner, utrustning och människor kan industrin både anpassa och styra produktionen, och dessutom möjliggöra ett stort steg mot industrins nollvision av arbetsplatsolyckor
Bild 9 Andreas Ericson, Mobilaris
Andreas Ericson, Mobilaris
Bild 10 Hampus Rosenqvist, TPO
Hampus Rosenqvist, TPO
Ladda ner presentation

Internet of Things
Den smarta digitaliseringen
Bild 11 Thomas Borglin, Svensk Elstandard
Thomas Borglin, Svensk Elstandard
Ladda ner presentation

Industriell IT Säkerhet
Bevittna live hur en automationsingenjör demonstrativt hackar sig in i ett riktigt styrsystem som finns i många fabriker och processer och gör så att operatören till slut förlorar kontakt
Bild 12 Nicklas Keijser, Rejlers
Nicklas Keijser, Rejlers
Ladda ner presentation

Paneldebatt
Dagen avslutades med en paneldebatt

Bild 14 Paneldebattörer