PROGRAM

FIE Kompetensdag 29 januari 2020
på Piperska Muren i Stockholm

Inregistrering och kaffeservering
08.30-09.00

Inledning

09.00-09.15
Lars Skoglund, ordförande FIE

Vart är elen på väg?
9.15 -10.15
Lars Skoglund, FIE
Elsäkerhet vid arbete
Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen
Elolyckor - Vad finns det för riktlinjer hos sjukvården?
Magnus Persson, MPEL konsult

Information från Elsäkerhetsverket
Utredning - Reglerna för Nätkoncession
10.15-11.00

Elisabet Falemo, GD Elsäkerhetsverket

INSU informerar kring utbildningar för industrin
11.00-11.30
Jens Back, INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

LUNCH
11.45 -12.30

Tema em -- Vart är elen på väg?
Decentraliserad elproduktion - Eleffektbrist - Kapacitetsbrist i elnätet

Konsekvenser för elnätet - Lägre kortslutningseffekt mm

Kapacitetsbrist i elnäten i tillväxtregioner - orsaker och möjliga lösningar
12.30-13.15

Sara Emanuelsson, Energiföretagen

Ett kraftsystem i förändring
Svenska kraftnäts syn på utmaningarna gällande energiförsörjning, effekt- och kapacitetsläget. Vad gör vi och hur ser framtiden ut
13.15-14.00
Tobias Edfast, Svenska Kraftnät

Typiska konsekvenser pga låg kortslutningseffekt
- Ferroresonans
- Spänningsvariationer
- Kopplingstransienter
14.00-14.45
Natan Gothelf, Harmonizer Power Quality

KAFFE 14.45-15.00

Påverkan på elnätet av storskalig utbyggnad av solel och elbilsladdning
Andelen bilar som drivs med el ökar och även solel börjar synas på allt fler tak i Sverige. Hur klarar elnätet av att hantera inflöden av stora mängd lokalproduktion och påfrestningar från en helt elektrifierad bilpark som laddas hemma vid? Nicholas Etherden är disputerad i elkraft och har arbetat många år hos ABB. Han är senior specialist med fokus på solenergi hos Vattenfall R&D i Solna samt medlem av LTU forskningsgruppen om elkraft.
15.00-15.45
Nicholas Etherden, Vattenfall

Få förebyggande kontroll av effekttoppar, energiförluster & störningar med hjälp av automatiserad AI-analys
Med hjälp av en nyutvecklad AI-modul för förebyggande elnätsanalys kan Ni som Industri enklare mäta, visualisera och analysera mätdata.
Det nya analyssystemet har utvecklats från ett Europeiskt forskningsprojekt och erbjuder möjligheten att få prognoser och trender på vad som sannolikt kommer att inträffa i elnätet, på kort- och längre sikt. Detta innefattar t.ex. spänningsavvikelser, överskridande av effektvärden, verkningsgrad (inkl. övertoner) samt ger bättre kontroll för att undvika förluster i elnätet. Lösningen bidrar till bättre planering av förebyggande underhåll för att undvika akuta och kostsamma driftstopp.
15.45-16.30
Robert Olofsson och Amrish Kubavat, Metrum


Paneldebatt
16.30 -17.00

Middag
17.30-