PROGRAM

FIE Kompetensdag 29 januari 2020
på Piperska Muren i Stockholm

Inregistrering och kaffeservering
08.30-09.00

Inledning

09.00-09.15
Lars Skoglund, ordförande FIE

Vart är elen på väg?
9.15 -10.15
Lars Skoglund, FIE
Elsäkerhet vid arbete
Fredrik Sjödin, Installatörsföretagen
Elolyckor - Vad finns det för riktlinjer hos sjukvården?
Magnus Persson, MPEL konsult

Information från Elsäkerhetsverket
Utredning - Reglerna för Nätkoncession
10.15-11.00

Elisabet Falemo, GD Elsäkerhetsverket

INSU informerar kring utbildningar för industrin
11.00-11.30
Jens Back, INSU Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter

LUNCH
11.45 -12.30

Tema em -- Vart är elen på väg?
Decentraliserad elproduktion - Eleffektbrist - Kapacitetsbrist i elnätet

Konsekvenser för elnätet - Lägre kortslutningseffekt mm

Kapacitetsbrist i elnäten i tillväxtregioner - orsaker och möjliga lösningar
12.30-13.15

Sara Emanuelsson, Energiföretagen

Ett kraftsystem i förändring
Svenska kraftnäts syn på utmaningarna gällande energiförsörjning, effekt- och kapacitetsläget. Vad gör vi och hur ser framtiden ut
13.15-14.00
Jens Lund, Svenska Kraftnät

Typiska konsekvenser pga låg kortslutningseffekt
- Ferroresonans
- Spänningsvariationer
- Kopplingstransienter
14.00-14.45
Natan Gothelf, Harmonizer Power Quality

KAFFE 14.45-15.00

Påverkan på elnätet av storskalig utbyggnad av solel och elbilsladdning
Andelen bilar som drivs med el ökar och även solel börjar synas på allt fler tak i Sverige. Hur klarar elnätet av att hantera inflöden av stora mängd lokalproduktion och påfrestningar från en helt elektrifierad bilpark som laddas hemma vid? Nicholas Etherden är disputerad i elkraft och har arbetat många år hos ABB. Han är senior specialist med fokus på solenergi hos Vattenfall R&D i Solna samt medlem av LTU forskningsgruppen om elkraft.
15.00-15.45
Nicholas Etherden, Vattenfall

Paneldebatt
16.00 -17.00

Middag
17.30-