FIE:s handböcker

FIE utarbetar på egen hand, eller i samverkan med andra organisationer, publikationer som behandlar elsäkerhet, el ansvar och el dokumentation etcetera.

ESA Industri & Installation
Anvisningen ESA Industri & Installation med Elsäkerhetsverkets Skötselföreskrifter i grunden är ett komplement till ESA 14 anpassat för elsäkert arbete inom industri och installation och bygger på standarden SS EN 50 110-1 Skötsel av elektriska anläggningar.

Dokumentation av industrianläggningar
Syftet med denna handbok är att ge en lättillgänglig och övergripande beskrivning av gällande regler för utarbetande av dokumentation för elanläggningar inom industrin.
Handboken är baserad på internationella standarder och erfarenhet från svensk processindustri.

Potentialutjämning i industriella elanläggningar
Handbok som på ett lättfattligt sätt ger läsaren en handledning i hur potentialutjämningsystem kan utformas i industrianläggningar.