Publikation som ges ut i samarbete med Energiföretagen Sverige

 

ESA - livsviktig kunskap inom elsäkerhet
ESA-publikationer som är anpassade efter standarden SS-EN 50110-1. ESA Grund ersätter ESA-05.
Arbetsmetoderna finns samlade i ESA Arbete. Genom att använda samma vokabulär och arbetssätt kan vi tillsammans arbeta för att elsäkerheten sätts i fokus, oavsett vem som utför arbetet.

ESA Grund ESA Arbete ESA Paket

ESA är elsäkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av elektriska anläggningar.

Genom att arbeta efter ESA följer elbranschen arbetsmiljölagen och branschens gemensamma tolkning av Svensk standards anvisning för skötsel av elektriska anläggningar, SS-EN 50110.

I ESA är ESA Industri, ESA installation och ESA Parallella ledningar samt arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete när spänning samt Arbete med spänning inarbetade.

ESA Arbete omfattar anvisningar för säkert arbete gällande lågspännings- och
högspänningsanläggningar.

I dokumentet är inarbetat instruktioner för säkert arbete gällande de tre arbetsmetoderna Arbete utan spänning, Arbete nära spänning och Arbete med spänning. Instruktioner för arbete i anslutning till parallella ledningar är även inarbetade.

Dokumentet är ett komplement till ESA Grund och förutsättningen för att kunna använda ESA Arbete är att man har tillgång till båda dokumenten.

Publikationerna finns också att köpa till paketpris.

Beställ

Beställ

Beställ
ESA-Arbete-2014 ESA-Grund-2014 ESA-Paket-2014-v2