YH skolavslutning inom El och Automation i Luleå hölls på hotell Savoy 28 juni vari kursintygen delades ut.
FIE medverkade via Lennart Mukka, vice ordförande FIE.

Till bästa elev utsågs Jonathan Lundmark
Lennart Mukka, vice ordförande FIE läste upp motiveringen och delade ut ett FIE stipendium till Jonathan.