Södra Cell Värö köper elsäkerhetsutbildningar av EUU i Nyköping

Elsäkerheten är högprioriterat hos Södra Cell Värö, som producerar pappersmassa, grön el, fjärrvärme och biobränsle. Man valde EUU-Elbranschens Utvecklings- och Utbildningscenter i Nyköping som utbildare för personalen som arbetar med elunderhåll.
Anders Du Rietz, underhållschef på Södra Cell Värö säger att företaget har goda ERFARENHETER AV EUU SOM UTBILDARE. Det är alltid smidigt  att få skräddarsydda och kombinerade utbildningar som ger oss det vi behöver.

Anders Siven o Helene Scheibe EUU

Fr.v
Anders Sivén, Försäljn ansv Industri, EUU i Nyköping
Helene Scheibe, marknadskommunikatör hos EUU i Nyköping