Aktuellt från styrelsen

Styrelsen för FIE sammanträder var fjärde vecka

Här kan Ni som medlem hålla Er uppdaterad om aktuella punkter i korthet som styrelsen har behandlat

Är under uppdatering