Styrelsedagordning

Dagordning styrelsemöten

01 Mötets öppnande
02 Val av sekreterare/Utfärdande av protokoll
03 Val av justeringsman
04 Godkännande av kallelse och dagordning
05 Föregående protokoll
06 Styrelsens arbetssätt
07 Ekonomi
08 Rapporter från ansvarsområden
a. SEK TK64 (Elinstallationer för lågspänning)
b. SEK TK44 (Maskiners elutrustning)
c. SEK TK17D (Kopplingsutrustningar)
d. SEK HB 439 (Dokumentation)
e. SEK HB 448 (Kopplingsutrustning för lågspänning)
f. EN - representant
g. Svensk Energi (ESA Industri)
h. CIRED
i. ELFORSK
j. Övrigt
08 Hemsidan
09 Teknisk konferens 2013
10 Medlemsfrågor
11 Marknadsföring
12 Övriga frågor
13 Nästa möte
14 Mötes avslutande