FIE Årsmöte 29 juni 2022

Mötesverksamhet, Nyheter

|

Publicerat

av

Kallelse till årsmöte för Föreningen för Industriell Elteknik
Tid: 29 juni kl.10.00.

Mötet sker via Microsoft Teams.

Ni som önskar delta skickar mail om detta till info@fie.se senast 22 juni
och vi hjälper till med anslutningen till Microsoft Teams.

Vid frågor kontakta info@fie.se eller Lennart Mukka mobiltel. 073-294 5091

Föredragningslista för Föreningen för Industriell Eltekniks årsmöte den 29 juni 2022.

1. Mötets öppnande
2. Val av två personer att vara rösträknare och att jämte
mötesordföranden justera mötets protokoll
3. Val av ordförande och vice ordförande för mötet
4. Val av sekreterare
5. Fråga om kallelse skett enligt stadgarna
6. Styrelsens verksamhetsberättelse
7. Fastställande av balansräkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Val av ordförande i föreningen
11. Val av styrelseledamöter på två år och suppleanter för ett år
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Teckning av föreningen
14. Val av ordförande och övriga ledamöter i valnämnden
15. Fastställande av budget samt års- och inträdesavgifter
16. Bestämmande av arvode för styrelsen
17. Övriga ärenden enligt föredragningslista
18. Mötets avslutande

Mötesverksamhet, Nyheter

|

Publicerat

av

Nästa inlägg
FIE Kompetensdag 2023
Föregående inlägg
FIE Kompetensdag 27/4 – Presentationer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

Meny