Föreningen för Industriell Elteknik.

Vi främjar samarbete mellan företag och eltekniker som är aktiva inom industrin.

Elektriker

Nyheter

De senaste uppdateringarna ifrån oss.

Medlemsförmåner

Dra nytta av gemensamma erfarenheter, material och samarbete.

Vi vill att du ska lyckas med dina eluppdrag.

Det är viktigt för oss!

Vårt mål är att branschens olika aktörer ska hjälpas åt att finna en lösning vid problem och vid olika frågeställningar som vi alla vinner på.

Du kan genom medlemskap i FIE bland annat hjälpa till med att
– verka för en sammanhållning och samarbete mellan medlemmarna
– vidga och fördjupa kollegors kunnande och stärka yrkets ställning i samhället

Nätverk inom Elbranschen

FIE verkar inom flera tekniska kommittéer och för industrins talan.

Som medlem hos FIE kan du dra nytta av vårt omfattande nätverk inom elbranschens olika industrier, organisationer och myndigheter, och framföra dina tankar och frågeställningar.

Tidningen Elinstallatören ingår i medlemskapet

Som medlem i FIE får du tidningen Elinstallatören, både i tryckt form, och möjlighet till digital inloggning.

Elinstallatören samarbetar med bl.a. FIE och tar upp intressanta artiklar om elinstallation, elsäkerhet och aktuella frågor i ämnet.

Läs mer under: http://www.elinstallatoren.se

FIE Kompetensdag

Varje år arrangerar FIE en kompetensdag med intressanta föreläsare som berör industriell elteknik och elsäkerhet.

Det blir en heldag med möjlighet till fortbildning och nätverkande i branschen. Dagen avslutas med gemensam middag.

Som medlem anmäler du dig till reducerat pris.

Kraftfulla partnerskap.

Vi samarbetar med ett antal kända aktörer för att stärka vårt erbjudande.

Vad väntar du på?

Bli medlem idag.

Meny