Om FIE.

Här hittar du information om oss – bland annat våra stadgar.
Var du egentligen nyfiken på vem som satt i styrelsen? Se våra styrelsemedlemmar här.

Vi främjar samarbete mellan företag och eltekniker som är aktiva inom industrin.

Grunderna

Föreningen bildades 1960 och har till uppgift att verka för samarbete mellan företag och eltekniker, som direkt eller indirekt är aktiva inom den industriella eltekniken; elkraftteknik och tillämpad elektronik.

FIE:s mål är att främja den tekniska utvecklingen i fråga om elenergins utnyttjande inom industrianläggningar vid anskaffande, distribution, omformning och styrning.
FIE vill också främja utvecklingen kring elsäkerhetsfrågor.

Nedladdningar

Våra stadgar

Ta gärna kontakt med en ledamot i styrelsen vid frågor.

Våran historik

2010 fyllde vi 50 år och dåvarande ordförande beskrev våran verksamhet upp tills dess.

Våran presentation

Våran presentation i pdf-format.

Verksamheten

FIE håller ett tekniskt möte “FIE Kompetensdag” under januari-februari. Föreningens årsmöte hålls under april-juni.
Mötena är en träffpunkt där medlemmarna informeras om den tekniska utvecklingen och aktuella ämnen genom föredrag, diskussioner och studiebesök.

FIE utarbetar på egen hand, eller i samverkan med andra organisationer, publikationer som behandlar elsäkerhet och elansvar, el dokumentation etc.
FIE deltar i aktuella frågor som berör elsäkerhet, utbildning av eltekniker och standardisering.

Vi förverkligar våra mål genom att

Kraftfulla partnerskap.

Vi samarbetar med ett antal kända aktörer för att stärka vårt erbjudande.

Vad väntar du på?

Bli medlem idag.

Meny