Medlemsavgifter.

Logga in / ut | Anmälningsblankett | Medlemskap

FÖRETAGSMEDLEMMAR

Serviceavgift
För företag finns fem olika serviceavgifter A-E. Medlemsavgift uttages ej.
Ett medlemsföretags serviceavgift bestäms av antal anställda enligt definition nedan och för Övriga enligt speciella regler, se nedan.
Serviceavgiften är avdragsgill i företagets deklaration.

Kontaktman
Medlemsföretagen anmäler en kontaktman. För kontaktmannen utgår ingen egen personlig avgift.

PERSONLIGA MEDLEMMAR

För personliga medlemmar finns tre olika medlemsklasser.
– Anställd i medlemsföretag, anställd  inom offentlig institution, utbildningsanstalt  eller dylikt. Medlemsavgift 300kr.
– Anställd i icke medlemsföretag. Medlemsavgift 500kr.
– Pensionär. Medlemsavgift 100kr.

FÖRETAGSKLASSER
Medlemsföretagen är indelade i tre klasser enligt nedan.
– Industri
– Tillverkare/Leverantör/Installatör/Konsult
– Övriga

Serviceavgift Företagsklasser / Antal elektroteknisk personal
(kr) Industri Tillverkare/Leverantör
Konsult/Installatör
Övriga
A 2 000 1-5 1-20 x
B 4 000 6-20 21-50 x
C 8 000 21-50 51-100
D 12 000 51-100 101-200
E 15 000 101- 201-

Företagsklass “Industri”
Definition av elektroteknisk personal

Personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är planering, projektering, konstruktion, installation försäljning, reparation, underhåll och service av industriella el- och automationssystem omfattande t.ex.
– hög- och lågspänningsanläggningar
– industriella drivsystem
– processtyrsystem
– instrumentsystem

Företagsklass “Tillverkare/Leverantör/Konsult/Installatör”
Definition av elektroteknisk personal

Personal vars huvudsakliga arbetsuppgifter är planering, projektering, konstruktion, installation, försäljning, reparation, underhåll och service av industriella el- och automationssystem omfattande t.ex.
– hög- och lågspänningsanläggningar
– industriella drivsystem
– processtyrsystem
– instrumentsystem
– belysning

Företagsklass “Övriga”

Till företagsklass “Övriga” förs följande affärsdrivande företagstyper:
– Värmeverk
– VA-verk
– Kraftföretg
– Utbildningsföretag

Inplaceras i serviceavgiftsgrupp A eller B beroende på verksamhetens omfattning

Till företagsklass “Övriga” förs följande icke affärsdrivande företagstyper:
– Skolor
– Myndigheter
Dessa betalar endast en avgift motsvarande personlig medlem i medlemsföretag.

Vad väntar du på?

Bli medlem idag.

Meny