Årsmöte FIE 2017

Mötesverksamhet

|

Publicerat

av

Årsmöte 25 april på World Trade Center

Framgångsrikt 2016 för FIE

Vid FIE,s årsmöte 2017, som hölls hos SSAB,s huvudkontor på WTC (World Trade Center) i Stockholm, kunde ordförande Lars Skoglund i sitt hälsningsanförande summera ett händelserikt 2016 som var FIE,s 56:e verksamhetsår.

FIE-SEK

FIE medverkar i normarbetet inom SEK Svensk Elstandards kommittéer sedan snart 20 år och är ett för FIE högprioriterat arbete att ingå  i nätverk för att påverka utformningen av standarder/handböcker. FIE finns också representerad i SEK,s fullmäktige genom tidigare ordföranden Sven-Åke Polfjärd och i SEK Elektrotekniska råd genom nuvarande ordföranden Lars Skoglund. Dessutom är FIE representerad i Följande svenska kommitéer:

-TK 121B Kopplingsutrustningar 1 kV

-TK 44 Elutrustning för maskiner

-TK 64 Elinstallationer för lågspänning samt skydd mot elchock

FIE-CIRED

CIRED är en internationell organisation bestående av 18 ordinarie medlemsländer med syftet att främja utvecklingen inom eldistributionsområdet. FIE representeras av Bengt-Arne Walldén

FIE-Svensk Energi

Befintliga avtal fortlöper. ESA Industri & Installation 15 har blivit en succé.

FIE-EN

Lars Wennberg är FIEs representant i Elektriska Nämnden och dess tekniska utskott. Det har inneburit fördjupat samarbete och kunskaper vid framtagning av nya handböcker, rekommendationer och goda råd till medlemmarna.

FIE-Energiforsk

FIE genom Ola Löfgren har medverkat i styrgruppen för projekt Forsknings- och utvecklingsprogram “Risk- och tillförlitlighetsanalys 3”

FIE-Utbildning

FIE,s engagemang inom utbildningsfrågor fortsätter. Det kan noteras att av de 10 kullar (2003-2016) elingenjörer från Yrkeshögskolan i Luleå varit mycket attraktiva på marknaden. FIE har även deltagit i ledningsgruppen för YH utbildningar i Nyköping och Sandviken.

Mötesverksamhet

|

Publicerat

av

Nästa inlägg
FIE Kompetensdag 2018
Föregående inlägg
FIE Kompetensdag 2017

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

Meny