SSAB Borlänge: Elinstallatör för regelefterlevnad – vad är det?

Reportage

|

Publicerat

av

Elinstallatör för regelefterlevnad-vad är det?

Som FIEs skribent besöker jag elingenjören och styrelseledamoten i “FIE-Föreningen För Industriell Elteknik”, Jan Björk, 51 år, hos SSAB Borlänge, en vacker torsdag i mitten av oktober. Jan Björk tillhör division Europé och organisationen Technical Development Investment Services-Investeringar.

Sedan Elsäkerhetsverkets behörighetsreform trädde ikraft för drygt 1 år sedan har den tidigare befattningen “Elansvarig” fått rollbeskrivningen “Elinstallatör för regelefterlevnad” som Jan Björk nu innehar hos SSAB Borlänge. Hans uppdrag innebär att verka för att SSAB:s elinstallationsarbete bedrivs i enlighet med lag, förordning och föreskrifter med befogenheter att rapportera in avvikelser gällande SSAB:s egenkontrollprogram och med styrning enligt 23 § och 24 § punkten 1 i Elsäkerhetslagen samt rapportering genom att återkoppla uppdateringar i egenkontrollprogram och gällande ellagstiftning till företagsledningen. Arbetsuppgifterna kan sammanfattas enligt följande:

*Ta fram förslag på egenkontrollprogram samt leda arbetet med egenkontrollprogrammet

*Göra uppföljningar och uppdateringar samt samordna organisationen för egenkontrollprogrammet i företaget

*Stödja gällande utbildningar inom elsäkerhet samt göra återkommande avstämningar med företagsledningen

*Samverkan med övriga SSABorter gällande ellagstiftningen samt vara kontaktperson för revisioner

Förutom ovanstående uppgifter innehar Jan Björk rollen som “Strategisk tekniksamordnare inom El & Automationsområdet” vilket bland annat innebär:

*Följa teknikutvecklingen inom sitt område och övervaka lag- och myndighetskravutvecklingen samt standarder inom sitt teknikområde

*Vara drivande i förbättringsmöten/-grupper med konstruktörer, konsulter med flera och delta i upphandlingar i större projekt och vara drivande i frågor som rör konstruktionsprogramvaror/ hjälpmedel inom gruppen samt prioritera investeringsbehovet inom sitt teknikområde

*Ansvara för handlingsplan och avvikelsehantering för utvecklingen inom sitt teknikområde tillsammans med närmaste chef samt vidta alla de åtgärder som behövs för att förebygga och ingripa mot ohälsa och olycksrisker som är praktiskt möjligt att förutse.

Med de omfattande rollbeskrivningar som ingår i Elinstallatör för regelefterlevnad samt Strategisk tekniksamordnare ställer jag frågan till Jan Björk, om det finns plats i livet för annat än arbete. Med en sambo som delar Jans sport- och idrottsintresset har han numera cykling på landsväg som främsta fritidsintresset, gärna då på varmare breddgrader som Gran Canaria och Mallorca. Som tidigare fotbollsspelare i division 2 är han numera en stor Hammarby fan med åtskilliga resor till Bajens hemmaarena.

Rune Björnström

Jan Björk
Jan Björk, Elinstallatör för regelefterlevnad vid SSAB i Borlänge.

Kort om SSAB

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag som verkar i nära samarbete med kunderna. SSAB utvecklar höghållfasta stål och tillhandahåller tjänster för bättre prestanda och utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Företaget är en ledande producent på den globala marknaden för avancerade höghållfasta stål (AHSS) och seghärdade stål (O&T), tunnplåt, grovplåt och rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn.

Produktionsanläggningarna i Sverige, Finland och USA har en årlig produktionskapacitet av stål på cirka 8,8 miljoner ton. Företaget har också kapacitet att bearbeta och färdigställa olika stålprodukter i Kina och en rad andra länder.

I Sverige och Finland sker produktionen i integrerade masugnsprocesser. I USA sker skrotbaserad produktion i elektriska ljusbågsugar.

Nettoomsättningen är cirka 66 miljarder SEK (2017) och cirka 15000 anställda i över 50 länder. Huvudkontoret är placerad i Stockholm och vd och koncernchef är Martin Lindqvist.

Några årtal att minnas:

1878              Domnarvets Jernverk startar tillverkning av tunnplåt

1899              Oxelösunds Järnverk startas av privata aktieägare

1913              Domnarvets Jernverk står nu för 1/8 av Sveriges tackjärnsproduktion. Nu startas utbyggnad av första anläggningen som utrustas med masugn, koksverk, kraftverk mm som blir klar 1919

1939              Partiell nedläggning av verksamheten på grund av brist på råvaror under kriget

1940              Staten beslutar att börja producera tackjärn i Luleå o bildar Norrbottens Järnverk AB

1942              Den första masugnen i Luleå tas idrift

1951              Nytt koksverk byggs i Oxelösund

1953              Fin- och trådvalsverk samt Thomasverk tas idrift i Luleå. Gränges blir ny ägare av verksamheten i Oxelösund.

1955              Första Kaldougnen tas idrift vid Domnarvets Jernverk

1956              Varm- och kallvalsverk samt kaldougn startas i Luleå

1963              Stränggjutningsmaskin 1 startas i Oxelösund

1972              Masugn 2, RH-anläggning och första stränggjutningsmaskinen startas i Luleå

1974              Koksverk 75 startas i Luleå

1975              SSAB Svenskt stål bildas med staten som huvudägare

1980              SSAB börsnoteras

1989              Nya kvartovalsverket tas i ruk i Oxelösund

2006              SSAB köper amerikanska stålföretaget IPSCO

2008              SSAB genomgår en omstrukturering och delas i tre (3) olika geografiska affärsområden, EMEA, Americas och APAC

2010              Den nya kylsektionen på varmvalsverket i Borlänge startas

2012              Härdningslinje nummer 6 i Mobile, Alabama USA invigs och startas

2014              SSAB förvärvar det finska stålföretaget Rautaruukki OY

2015              SSAB lanserar Strenx-det nya varumärket för höghållfast stål

2018              SSAB, LKAB och Vattenfall startar forskningsprojekt mot Koldioxid-fri stålproduktion

Reportage

|

Publicerat

av

Nästa inlägg
Examen YH studenter Luleå 2019
Föregående inlägg
EUU och IUC går samman till INSU

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

Meny